HR advies

BEDRIJFSADVIES & HR

Bedrijfsadvies gaat in op een of meer specifieke ontwikkelgebieden binnen uw onderneming, of op het optimaliseren van de organisatiebrede structuur, samenwerking en resultaten. Het einddoel is altijd verbetering van het bedrijfsresultaat. Afhankelijk van de situatie binnen de onderneming zoomen we in op:

  • een afdeling
  • een proces
  • ontwikkeling van medewerkers
  • herstructureren
  • optimaliseren van taak- en verantwoordelijkheids gebieden
  • bevorderen van interne samenwerking
  • optimaliseren van de werving
  • opzetten en/of implementeren van een functie- en loonhuis
  • efficiënte overlegstructuren

Binnen een onderneming kunnen talloze knelpunten ontstaan die een optimaal bedrijfsresultaat beperken. Deze knelpunten zijn alleen op te lossen met een doelgerichte aanpak. Daar zijn tijd, aandacht, objectiviteit en kennis voor nodig. Voor adequate en duurzame oplossingen zijn zichtbare betrokkenheid, vertrouwen van medewerkers en inzicht in de organisatie van doorslaggevend belang. Bedrijfsadvies wordt daartoe altijd vanaf uw locatie uitgevoerd.

Bedrijfsadvies en HR dienstverlening huurt u op interim basis in voor acht tot veertig uur per week.

speciale wensen of meer informatie?

Contact