FLEXADVIES

FLEXADVIES

Flexadvies staat voor actieve, ondersteunende dienstverlening met betrekking tot werving, de samenwerking met uitzendbureaus en optimaliseren van een flexibele schil. Onderdelen van flexadvies zijn:

  • gerichte wervingskanalen inzetten
  • efficiënt inkopen van flexibele arbeid
  • vergroten van wervingsresultaten
  • optimaliseren van de output van & samenwerking met uitzendbureaus
  • opzetten en inrichten van een flexibele schil
  • optimaliseren van de flexibele schil
  • de interne organisatie afstemmen op werken met een flexibele schil
  • interne en externe personeelsinzet perfectioneren

Voor adequate en duurzame oplossingen zijn zichtbare betrokkenheid, vertrouwen van medewerkers en inzicht in de organisatie van doorslaggevend belang. Flexadvies wordt daartoe altijd vanaf uw locatie uitgevoerd.

Flexadvies huurt u op interim basis in voor acht tot veertig uur per week.

STUUR JOON EEN BERICHT

Contact