CHANGE MANAGEMENT

CHANGE MANAGEMENT

Change Management omvat het op passende wijze doorvoeren en begeleiden van veranderingen binnen een onderneming. Het einddoel is altijd verbetering van het bedrijfsresultaat, door soepele en breedgedragen implementatie van de verbeteringen. Afhankelijk van de situatie binnen de onderneming zoomen we in op de implementatie en begeleiding van veranderingen ten aanzien van;

  • een afdeling
  • een proces
  • medewerkers
  • reorganisatie
  • algehele bedrijfsstructuur
  • interne of externe samenwerking
  • directie / management

Binnen een onderneming kunnen talloze knelpunten ontstaan die een optimaal bedrijfsresultaat beperken. Deze knelpunten zijn alleen op te lossen met een doelgerichte aanpak waarbij draagvlak wordt gecreëerd voor het doorvoeren van de veranderingen. Voor adequate en duurzaam geïmplementeerde oplossingen zijn zichtbare betrokkenheid, vertrouwen van medewerkers en inzicht in de organisatie van doorslaggevend belang. Verandermanagement wordt daartoe altijd vanaf uw locatie uitgevoerd.

Verandermanagement huurt u op interim basis in voor acht tot veertig uur per week.

speciale wensen of meer informatie?

Contact